Protester

Protester

Hvis en skole mener, der er begået fejl, som har sportslige konsekvenser for skolens deltagelse i turneringer arrangeret af Dansk Skoleidræt, kan skolen vælge at nedlægge en protest.

Hvis episoden opstår i forbindelse med kampe i Skoleligaen, skal den skriftlige protest sendes til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest 24 timer efter episoden.

Protester skal for at være gældende indgives på Dansk Skoleidræts officielle protestskema og være ledsaget af et depositum på kr. 300. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

Appelmulighed 1:
Dansk Skoleidræts Disciplinærudvalg fungerer som første appelinstans i følgende spørgsmål:

  • Overtrædelse af Dansk Skoleidræts regler for holddannelse 
  • Udvist adfærd, der må antages at bringe Dansk Skoleidræt i vanry 
  • Revurdering af idømte sportslige konsekvenser

En appel skal fremsendes til Disciplinærudvalget gennem Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest 14 dage efter at afgørelsen, der ligger til grund for appellen, er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor.

Appelmulighed 2:
Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget kan appelleres til endelig afgørelse i Dansk Skoleidræts Hovedbestyrelse. Ønske om endelig appel skal tilsendes Dansk Skoleidræts Forretningsudvalg gennem Dansk Skoleidræts stævnekoordinator. Appellen skal være dette i hænde senest 14 dage efter, at Disciplinærudvalgets afgørelse er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor.