Turneringsreglement

Turneringsreglement

Der spilles efter Volleyball Danmarks officielle volleyball regler, dog med nedenstående præciseringer:
- Der spilles med flydende indskiftning, for at flest mulige spillere får spilletid. Aftale laves med sin modstander på stævnedagen.
- ”Hop i net” – se uddybende link her
- "Hvornår overtrådt" – se uddybende link her

Deltagere 
For at deltage i Skoleligaen skal eleven være indskrevet på skolen. Derudover skal eleven opfylde den respektive skoleforms normer og regler for at kunne benævnes "elev" og opfylde de nævnte årgange. Mix-hold deltager i drengeturneringen.

Spillere
Der kan anvendes max. 12 spillere i holdopstillingen pr. kamp.

Spilletid
Der spilles bedst af 3 sæt. (1. og 2. sæt til 25 og 3. sæt til 15).
Inden kampstart hilser holdene på hinanden og dommer.

Nethøjde
Piger: 2,24 m, Drenge 2,35 m.

Turneringsform:
1. rundes stævnedage afvikles i puljer ud fra geografisk hensyn. Puljeinddelingen er naturligvis afhængig af, hvor mange hold der tilmelder sig. Det tilstræbes at skoler, der deltager med mere end ét hold, ikke mødes i de indledende runder.

2.-, 3.- og 4.-runde afvikles efter Grand Prix-system, hvor der efter hver runde sker en niveaudeling mellem puljerne (1-4 hold rykker op, 1-4 hold bliver og 1-4 hold rykker ned), dette stadigvæk ud fra geografiske hensyn. Grand Prix-systemet sikrer, at der gradvist spilles mod hold på tilsvarende niveau og derfor opnås så mange jævnbyrdige kampe som muligt.

Værtshold:
Værtshold sørger for at booke min. 3 baner, udsende dommerplan, besætte sekretærborde med egne folk (ellers bruges elever fra andre deltagende skoler) og alt praktisk i forhold til stævnet på dagen. Efterfølgende meldes resultater ind til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator.
Stævnedagenes kampprogram planlægges og udsendes af Dansk Skoleidræt.

Spilledatoer: 
Deadlines for de enkelte stævnedage bedes overholdt, men hvis alle stævnets deltagere kan nå til enighed kan stævnet flyttes en uge frem eller tilbage. 

Dommer
Værtsholdet har ansvaret for at lave og udsende dommerplan for stævnedagen, hvor de deltagende skoler dømmer hinandens kampe, men ikke egne kampe.
I nødstilfælde skal de deltagende skoler acceptere reservedommer. Ved et evt. Final-4 sørger Dansk Skoleidræt for dommere mm.

Placering i puljen 
I tilfælde af pointlighed i en pulje afgøres den endelige placering efter nedenstående:
a) Sætforskel
b) Boldscoreforskel    
c) Indbyrdes kampe

SÆRREGEL: Såfremt et hold trækker sig fra deltagelse i turneringen overtager den tabende part eller det næste placerede hold i stillingen deres plads.

Holdkort
Holdkort udfyldes for hver stævnedag og afleveres til værtsskolen, som gemmer disse til turneringen er slut.
Uorden i holdkort kan i yderste konsekvens medføre at holdet taberdømmes. I tilfælde at evt. protestsager, kan Dansk Skoleidræts stævnekoordinator forlange holdkortet udleveret.

Afbud/udeblivelser
Afbud til en i forvejen aftalt stævnedag skal meddeles værtsholdet samt Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest en måned før. I modsat fald tabes kampen 2-0 i sæt (0-50) i point.

Bødetakster
Det koster 3000,- kr. incl. moms i bøde, hvis et tilmeldt hold:

  • trækker sig helt fra af turneringen.
  • udebliver fra en fastsat stævnedag uden afbud 
  • melder afbud under en måned før stævnedagen 

Nedlæggelse af protest
Såfremt en skole mener, der er begået fejl, som har sportslige konsekvenser for skolens deltagelse i turneringen arrangeret af Dansk Skoleidræt, kan skolen vælge at nedlægge en protest. Læs mere under protester.