Turneringsreglement

Turneringsreglement

Der spilles efter DHF's regler med nedenstående ændringer

Deltagere
For at deltage i Skoleligaen skal eleven være indskrevet på skolen. Derudover skal eleven opfylde den respektive skoleforms normer og regler for at kunne benævnes "elev" og opfylde de nævnte årgange.

Spillere
Der kan anvendes 14 spillere i holdopstillingen pr. kamp. Hvis man bruger mere end 14 spillere ved et stævne, skal der udfyldes et holdkort for hver kamp, dog må der maksimalt bruges 18 spillere pr. stævnedag.

Spilletid
Som udgangspunkt spilles 2 x 30 min. i kampene for både drenge og piger, men Dansk Skoleidræt tilpasser dog kampenes længde i forhold til antallet af hold ved stævnedage. Der spilles 2 x 25 min. ved stævnedage med 2 kampe pr. hold og 2x20 min. ved stævnedage med 3 kampe pr. hold.

Spillertøj
Har to holds spillertrøjer så stor lighed med hinanden, at det efter dommerens mening er svært at skelne dem fra hinanden, kan dommeren pålægge udeholdet (sidst nævnte hold i programmet) at skifte til anden farve.

Røde kort
En spiller, der får direkte rødt kort, udelukkes automatisk fra næste kamp i skoleligaen. Spilleren indberettes til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator umiddelbart efter kampen af begge hold med navn og kort kommentar. Karantæneramte spillere registreres på hjemmesiden.

Placering i puljen 
I tilfælde af pointlighed efter de indledende puljekampe afgøres den pågældende puljes placeringsrække efter DHF's regler om pointlighed.

1) Opnåede point i indbyrdes kampe
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
4) Måldifferencen i samtlige kampe
5) Flest scorede mål i samtlige kampe.
6) Omkamp/e

Semifinaler og finaler
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid spilles der umiddelbart efterfølgende 2 X 5 min. Hvis kampen derefter endnu ikke er afgjort, findes vinderen ved straffekastskonkurrence.

Dommer
Hjemmeholdet har, via den lokale dommerklub, ansvaret for bestilling og afregning af dommere. Dansk Skoleidræt har ansvaret for bestilling og afregning af dommere til finalestævnet. Der bør så vidt muligt være to dommere til en kamp - både hos piger og drenge. Ved evt. dommer udeblivelse SKAL begge skoler acceptere evt. reservedommer.

Holdkort
Holdkort udfyldes for hver kamp og gemmes på skolen til turneringen er slut.
Det påhviler hjemmeholdet at sørge for, at holdkortet udfyldes af såvel hjemme- som udehold. Udeholdet har et medansvar for at holdkortet er udfyldt, da uorden i holdkort kan i yderste konsekvens medføre at holdet taberdømmes. I tilfælde at evt. protestsager, kan Dansk Skoleidræts stævnekoordinator forlange holdkortet udleveret. Find holdkort HER

Afbud/udeblivelser
Afbud til en i forvejen aftalt kamp skal meddeles modstanderholdet samt Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest 2 dage før. I modsat fald tabes kampen 10-0. I tilfælde af at et hold trækker sig fra turneringen følges DHF's regler, og alle holdets kampe trækkes ud af den samlede stilling (afviklede som ikke-afviklede).

Bødetakster
Det koster 3000,- kr. incl. moms i bøde, hvis et tilmeldt hold:

  • trækker sig helt fra af turneringen
  • udebliver fra en fastsat stævnedag uden afbud
  • melder afbud under en måned før stævnet 

Nedlæggelse af protest
Såfremt en skole mener, der er begået fejl, som har sportslige konsekvenser for skolens deltagelse i turneringen arrangeret af Dansk Skoleidræt, kan skolen vælge at nedlægge en protest. Læs mere under protester.