Turneringsreglement

Turneringsreglement

Der spilles efter DBU's regler, med nedenstående ændringer.

Deltagere 
For at deltage i Skoleligaen skal eleven være indskrevet på skolen. Derudover skal eleven opfylde den respektive skoleforms normer og regler for at kunne benævnes "elev" og opfylde de nævnte årgange.

Spillere
Der kan anvendes max. 17 spillere i holdopstillingen pr. kamp og samlet ved finalestævnet. Alle spillere kan ved spillestop frit udskiftes og indskiftes igen gennem hele kampen.

Spilletid
Der spilles 2 x 40 min. for både piger og drenge i pulje- og Cup-kampe. I tilfælde af uafgjort i Cup-kampe spilles 2 x 10 min. forlænget tid. Derefter afvikles 5 straffespark pr. hold. Herefter sparkes et straffe pr. hold ad gangen, indtil en vinder er fundet.
I forbindelse med stævnekampe i play-off runderne og Final-4 er spilletiden 2 x 30 min - efterfølgende straffespark som ovennævnt.

Inden kampstart hilser holdene på hinanden og dommeren ved midterlinjen.

Spillertøj
Har to holds spillertrøjer så stor lighed med hinanden, at det efter dommerens mening er svært at skelne dem fra hinanden, kan dommeren pålægge udeholdet (sidst nævnte hold i programmet) at skifte til anden farve.

Dommer
Dommer påsættes automatisk til hver enkelt kamp og hjemmeholdet opkræves dommerhonorar automatisk via DBU. Ved dommer-udeblivelse SKAL begge skoler acceptere reservedommer inden kampen påbegyndes.

Gult og Rødt Kort
Gult kort giver 10 min. udvisnings. En spiller, der får direkte rødt kort, udelukkes automatisk fra næste kamp i skoleligaen. Hvis dommeren vurderer at det røde kort er til mere end en spilledags karantæne kontakter Dansk Skoleidræts stævnekoordinator holdet.

Placering i puljen 
I tilfælde af pointlighed i en pulje afgøres den endelige placering efter nedenstående:

1. færrest udeblivelser
2. flest kamppoint i indbyrdes kampe
3. bedste måldifference i indbyrdes kampe
4. flest scorede mål i indbyrdes kampe
5. bedste måldifference i samtlige kampe
6. flest scorede mål i samtlige kampe
7. flest vundne kampe

SÆRREGEL: Såfremt et hold trækker sig fra deltagelse i turneringen overtager den tabende part eller det næst placerede hold i stillingen deres plads.

Flytning af kamp
Kampe flyttes hvis begge parter kan nå til enighed. Det nye kamptidspunkt meddeles til Michael Frendrup på mifr@dbujylland.dk
senest 10 dage inden den "gamle" og "nye" kampdato.

Der opfordres i øvrigt til, at kampe der ønskes flyttet, ikke rykkes langt frem i turneringen (fx fra efterår til forår), men placeres omkring den fastlagte spillerunde, da der ellers kan opstå et meget tætpakket kampprogram, hvor der ikke er plads til afvikling af akut aflyste kampe.

Ved ændringer, 3-10 dage før kampen, skal Michael Frendrup eller Elin Søbye (elin@dbujylland.dk, 4028 3757) kontaktes.

Ved akutte aflysninger (fx uforudsete hændelser), mindre end 3 døgn før kampdagen, så SKAL den lokale DBU dommerunion kontaktes direkte, for at den påsatte dommer kan få besked.

HUSK altid at oplyse kampnummeret, så der ikke opstår forvirring og misforståelser.

Deadlines 
Efter uge 42 er der ikke forventning og krav til at modstanderen skal flytte kamptidspunktet. 

Såfremt holdene ikke indbyrdes kan nå til enighed, gælder det af turneringsledelsens fastsatte tidspunkt. I tilfælde af at ovenstående går i hårdknude, kontaktes stævnekoordinatoren.

Deadline for afvikling af årets puljekampe udmeldes efter puljeinddeling.

Hvis en kamp ikke afvikles, vurderer turneringsledelsen udfaldet af denne, blandt andet ud fra en eventuel korrespondance mellem de respektive skoler. 

I tilfælde af et pludseligt opstået afbud skal det meddeles modstanderholdet og sekretariatet senest 2 dage før den planlagte kampdato.

Holdkort - frivilligt brug
Hvis holdkort benyttes, så udfyldes dette for hver kamp og gemmes på skolen til turneringen er slut.
Det påhviler hjemmeholdet at sørge for, at evt. udfyldte holdkort udfyldes af såvel hjemme- som udehold. Udeholdet har et medansvar for at holdkortet er udfyldt, da uorden i holdkort kan i yderste konsekvens medføre at holdet taberdømmes. I tilfælde at evt. protestsager, kan Dansk Skoleidræts stævnekoordinator forlange holdkortet udleveret. Find holdkort HER

Afbud/udeblivelser
Afbud til en i forvejen aftalt kamp skal meddeles modstanderholdet samt Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest 2 dage før. I modsat fald tabes kampen 3-0. I tilfælde af at et hold trækker sig fra turneringen vil modstanderholdene blive tildelt en 3-0 sejr, uanset om kampen allerede er afviklet.

Bødetakster

  • Et tilmeldt hold, der trækker sig efter tilmeldingsfrist men inden turneringsstart, skal betale tilmeldingsgebyr. 
  • Et tilmeldt hold, der trækker sig fra turneringen efter turneringsstart idømmes kr. 3000,- i bøde inkl. moms.
  • Første gang et hold melder afbud eller udebliver fra en fastsat kamp idømmes skolen en bøde på 1000,- kr. inkl. moms. + evt. dommerudgifter mv. Holdet kan fortsætte i turneringen, men kan ikke gå videre fra gruppespillet.
  • Anden gang et hold melder afbud eller udebliver fra en fastsat kamp, idømmes skolen en bøde på 2000,- kr. inkl. moms og udelukkes fra fortsat deltagelse i turneringen.

Nedlæggelse af protest
Såfremt en skole mener, der er begået fejl, som har sportslige konsekvenser for skolens deltagelse i turneringen arrangeret af Dansk Skoleidræt, kan skolen vælge at nedlægge en protest. Læs mere under protester.

Husk desuden at være opmærksom på op- og nedrykning af spillere. Se link til DBU´s regler her eller kort uddrag nedenfor.

§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.1 En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. 

§ 19.10 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.